Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Yakınımızdaki toplulukları desteklemek

Kendimizi yakınımızdaki topluluklara adadık. Bu nedenle, yeni nesil şeflerin yeteneklerini ve dünya çapındaki restoranları destekliyoruz. Bu nedenle S.Pellegrino su kaynaklarının yakınında su yenileme projeleri geliştiriyoruz. İşte bu nedenle kullandığımız meyveyi üreten çiftçilerle güçlü ilişkiler kuruyoruz.

Gastronomi geleceğini besliyoruz

Günümüzde gastronomi, sosyal ve çevresel değişimi etkileyen, mutfağın çok ötesinde hissedilebilen bir etkiye sahiptir. Gastronomi dünyasındaki yetenekleri besleyen, geleceğini destekleyen ve kaliteli yemek kültüründe sorumluluğu, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bu hareketin aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle S.Pellegrino Young Chef yarışmasını ve daha yakın zamanda S.Pellegrino Young Chef Academy.'yi oluşturduk. Akademi, yönderlik, eğitim ve ağ fırsatlarını yaratılmasını sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanından yetenekli genç şefleri gastronomi alanında kıdemli isimlerle birleştiren ilham verici bir topluluktur.

Her zaman şeflerin yanında, 2020 yılındaki #SupportRestaurants hareketi gibi girişimlerle, zorlu zamanlarda rahatlama sağlamaya ve sektörün geleceğini birlikte şekillendirmeye yardımcı olmaya yönelik somut bir planla dayanışmamızı gösteriyoruz.

Yeni nesil şeflere olan desteğimiz

Yerel topluluklar için suyun yenilenmesini sağlıyoruz

Faaliyet gösterdiğimiz yerde olumlu bir su etkisi yaratmaya yardımcı olmak için yerel su döngülerinin yenilenmesine öncülük etmeye kararlıyız. Bu taahhüt, kendi operasyonlarımızın ve yeraltı su kaynaklarının ötesine geçiyor ve yerel su havzalarının şişeleme operasyonlarımızda kullandığımızdan daha fazla su tutmasını sağlamak için yerel topluluklar ve ortaklarla birlikte çalıştığımız anlamına geliyor.

Aslında S.Pellegrino olarak şu anda yerel halkın kullanabileceği şebeke suyunun kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için kamu kurumu Uniacqua ile işbirliği yapıyoruz.

Su rejenerasyonu

Narenciye çiftçilerimize ışıltı katıyoruz

Amacımız, bitkilerin sağlığını korumak ve yerel toplulukları desteklemek için meyve çiftlikleriyle birlikte çalışarak yenileyici tarım uygulamalarını sürdürmektir. 
Rejeneratif tarım, doğal kaynakları (öncelikle toprağı, aynı zamanda suyu ve biyolojik çeşitliliği) korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan tarımsal ilkelere odaklanan bir tarım sistemidir. 
Aynı zamanda toprak sağlığını ve toprak verimliliğini iyileştirmeyi, aynı zamanda toprakta ve bitki biyokütlesinde karbonun (yani sera gazı emisyonlarının) tutulmasını teşvik etmeyi de amaçlamaktadır.

Portakal meyvesi