Privacyverklaring

Van toepassing sinds 01/01/2016 laatst bijgewerkt op  09/05/2016

Nestlé Waters Marketing & Distribution S.A.S., Birminghamstraat 221, 1070 Brussel ("Nestlé Waters") stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Nestlé Waters. Tijdens uw interactie met Nestlé Waters kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

1. Reikwijdte en aanvaarding

2. Door Nestlé Waters verzamelde persoonsgegevens

3. Persoonsgegevens van kinderen

4. Waarom Nestlé Waters persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

5. Delen van persoonsgegevens door Nestlé Waters

6. Uw rechten

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

8. Hoe contact opnemen

1. Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Nestlé Waters sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Nestlé Waters sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Nestlé Waters behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2. Door Nestlé verzamelde persoonsgegevens

Nestlé Waters kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

- Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van Nestlé Waters, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van Nestlé Waters op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (Nestlé Waters sites);

- Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de callcenters van de Nestlé Waters klantendienst; en

- Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Nestlé Waters, of door dienstverleners namens Nestlé Waters, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

2.2  Gegevens die we verzamelen wanneer u een Nestlé Waters site gebruikt.

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u een Nestlé Waters site bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

2.3  Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Nestlé Waters, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3. Persoonsgegevens van kinderen

Nestlé Waters vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Nestlé Waters ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Nestlé Waters kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

4. Waarom Nestlé Waters persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Nestlé Waters verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van Nestlé Waters te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Nestlé Waters dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Nestlé Waters sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

Community-functies op een Nestlé Waters site

Wanneer u een Nestlé Waters site met een community-functie bezoekt en recepten, foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Nestlé Waters de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

Virale websitefuncties

Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden

Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Nestlé Waters sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Nestlé Waters bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Nestlé Waters over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Andere specifieke doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Nestlé Waters sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

5. Delen van persoonsgegevens door Nestlé Waters

Nestlé Waters deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

5.1 Verwante bedrijven

Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

5.2 Dienstverleners

Nestlé Waters kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Nestlé Waters, met inbegrip van het aanbieden van de Nestlé Waters sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Nestlé Waters eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Nestlé Waters site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Nestlé Waters kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Nestlé Waters raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Nestlé Waters, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Nestlé Waters kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Nestlé Waters te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Nestlé Waters door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Nestlé Waters wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

6. Uw rechten

6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Nestlé Waters ("opt-out") en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

(b) als u een account hebt bij Nestlé Waters, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of

(c) met ons contact op te nemen .
Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Nestlé Waters kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

6.2 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als Nestlé Waters geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om Nestlé Waters te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij Nestlé Waters een account hebt voor een Nestlé Waters site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de Nestlé Waters site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

7.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Nestlé Waters een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

7.2 Bewaring

Nestlé Waters zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Nestlé Waters gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8. Contact opnemen

Nestlé Waters treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Nestlé persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Telefoon op +32 (0)2 529 55 25
E-mail naar consum@be.nestle.com
Brief naar Nestlé Waters Marketing & Distribution S.A.S., Consumentendienst, Birminghamstraat 221 1070 Brussel

Copyright © maart 2016 Nestlé Waters Marketing & Distribution S.A.S.