Social
Follow us

S.Pellegrino op weg naar CO2-neutraliteit binnen 2022

S.Pellegrino toezegging tot CO2-neutraliteit

Bij S.Pellegrino zetten we ons in voor de bescherming van de bronnen van smaak en het koesteren van een leven in harmonie met de planeet, zowel vandaag als voor de toekomstige generaties. Daarom hebben we de ambitieuze toezegging genomen om binnen 2022 CO2-neutraliteit te bereiken voor al onze activiteiten.

Dit betekent dat de uitstoot van koolstofdioxide verminderd en gecompenseerd moet worden, in vier belangrijke sectoren: productie, verpakking, logistiek en het natuurlijke kapitaal.

S. Pellegrino en Acqua Panna werken al jaren aan het verminderen van het energieverbruik in de productiecentra. Door enkel gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen, hebben we in de afgelopen 9 jaar de CO2-uitstoot met ongeveer 60% verminderd.

Bovendien zal S.Pellegrino binnenkort een baanbrekend nieuw duurzaam Bedrijf van de Toekomst openen, gebouwd met lokaal gewonnen materialen, voorzien van energie-efficiënte verlichting en een regenwatersysteem om het een "nul-waterimpact" bedrijf te maken.

Al onze flessen en blikken zijn gemaakt van 100% recyclebare materialen, en we gebruiken steeds meer gerecycled plastic voor onze flessen en de verpakking van onze multipacks.

We werken ook aan een uitstootvermindering van de logistiek, bijvoorbeeld door innovatieve transportmiddelen, zoals ons wagenpark dat op LNG rijdt, de fossiele brandstof met de laagste koolstofintensiteit. En we dringen onze impact verder terug door snel over te schakelen op Bio-LNG voor zowel land- als zeetransport.

Ten slotte zetten wij ons in voor het duurzaam beheer van gemeenschappelijke watervoorraden, zoals uit ons AWS certificaat blijkt (Alliance for Water Stewardship).

Lees meer over hoe we onze zorgzame aanpak in duurzame werkmethoden omzetten

Up

View in portrait mode.