Legals

HANDELSBETINGELSER 

Besøgendes adgang til denne hjemmeside, er underlagt følgende betingelser. De oplysninger, logoer, grafiske elementer, lyd, billeder, brands og alt andet udgivet og / eller gengivet på denne hjemmeside tilhører (eller er givet tilladelse til anvendelse af tredjeparter ) til Sanpellegrino SpA eller andre selskaber i Nestlé koncernen. Gengivelsen af websidens indhold er tilladt udelukkende efter skriftlig tilladelse fra Sanpellegrino SpA. Det er derfor forbudt at ændre, kopiere, reproducere, distribuere, udsende eller rundsende indhold fra websiden uden tilladelse. I særdeleshed er det forbudt at kopiere softwaren, der styrer driften af websiden, til at skabe lignende programmer, for at spore og / eller for at bruge kildekoden til disse programmer. Sanpellegrino SpA, og de andre selskaber i Nestlé koncernen, garanterer ikke den løbende opdatering af oplysningerne på websiden, og kan heller ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, blandt hvilke, infektioner forårsaget af informationsvirus, som de besøgendes udstyr kunne lide efter adgang til og / eller sammenkobling med denne webside eller download af dens indhold. Linkene på siden kan uønsket føre de besøgendes søgen til forskellige websider. I dette tilfælde påtager Sanpellegrino SpA sig intet ansvar, hverken for indholdet af det some r blevet offentliggjort på disse steder, ej heller for nogen skader forårsaget af eller stammende herfra, når en besøgende får adgang til disse sider, forbindes med siderne eller unloader deres indhold. Alle personlige oplysninger sendt til Sanpellegrino SpA’s webside vil blive behandlet i henhold til privacy law (D. Lgs. 196/2003). Eventuelle ikke- personlige oplysninger, der gives til Sanpellegrino SpA via denne hjemmeside (herunder forslag, ideer, tegninger , projekter, osv.) vil give selskabet og Nestlé Group Companies en eksklusiv, ubegrænset og uigenkaldelig ret til at bruge, gengive, vise, udføre, ændre, udsende og distribuere disse ikke- personlige oplysninger. Kommunikationen af disse oplysninger vil automatisk indebære en tilladelse, gratis, og på eksklusiv vis og med de bredeste rettigheder og fakulteter til Sanpellegrino SpA og Nestlé koncernen. Denne side er underlagt lovgivningen der er gældende for den Italienske Republik. 

 

PRIVATLIVET OG SANPELLEGRINO S.P.A. ITALIANA

Behandlingen af personlige oplysninger, som besøgende til Sanpellegrino SpA giver via denne hjemmeside, vil blive udført i henhold til følgende retningslinjer. Sanpellegrino SpA er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der fremsendes til virksomheden af de besøgende på denne hjemmeside. Dataansvarlige er OGILVYONE Worldwide S.r.l. - Lancetti 29, 20158 Milano og Centax Telecom Srl, Pignolo 8 street, 24121, Bergamo. Dataen vil blive brugt af Sanpellegrino SpA til ethvert formål, som genstand for hvem disse data refererer til, har givet hans / hendes samtykke. Disse data kan også anvendes til samme formål, og med samme metoder, af Nestlé Italiana SpA, Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI) Italy. Vedkommende der har meddelt hans / hendes personlige data til Sanpellegrino SpA, og som automatisk har givet tilladelse til behandling af dataen til et bestemt formål, skal have mulighed for på ethvert tidspunkt, at udøve de rettigheder, som pr kodeksen om beskyttelse af personoplysninger (D.Lgs.196 / 2003), art. 7, ved at kontakte Sanpellegrino SpA, Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI) Italy. Sanpellegrino SpA indsamler, via denne hjemmeside, anonyme data og information (som en slags browser, geografisk placering, dato og tid), der er udarbejdet med henblik på at opnå den bedste styring og optimering af hjemmesiden, samt til statistiske formål og til at indsamle mere information om sine produkter og forbrugernes forbrug. Denne information kan gemmes på servere placeret i Italien eller på Nestlés centrale servere i udlandet (EU eller USA), men må ikke i nogen tilfælde blive meddelt videre af den dataansvarlige eller af databehandler til tredjemand, f.eks. til at kontakte websidens besøgende. Dette medmindre der er blevet anmodet om det eller givet samtykke til det. Videregivelse af personoplysninger, some er givet af en mindreårige, skal ledsages af en samtykke fra hans / hendes forældre eller af en person, der har forældremyndigheden over den mindreårige. 

ART. 7 (RETTIGHEDER TIL PERSONOPLYSNINGER OG ANDRE RETTIGHEDER) 

1. Den pågældende person har ret til at få bekræftelse vedrørende eksistensen af personoplysninger, der omhandler ham/hende, selvom dette endnu ikke er registreret, og deres kommunikation på en forståelig måde . 
2. Den pågældende person har ret til at få oplyst: a) kilden til personoplysninger b) formålene og betingelserne for deres behandling, c) begrundelsen for anvendelsen i tilfælde af en databehandling, der udføres ved hjælp af elektroniske værktøjer; d) persondetaljer på den dataansvarlige, de overordnede ansvarlige personer og den udpegede repræsentant, i henhold til art. 5, underafsnit 2 e) de emner eller de kategorier af emnet, til hvem de personlige data kan forbindes med eller kommunikeres til, samt hvem der kan få adgang til dataen, som udnævnte repræsentanter på et gældende område, eller personer der har ansvaret. 
3. Den pågældende person har ret til at få: a) opdateringen, ændringer eller, når som helst han/hun har en interesse i det, en integration i dataen , b) gennemført en sletning, en ændring i en anonym form, eller en blokering af oplysninger, der behandles i strid med loven, herunder dem, hvis lagring ikke er påkrævet i henhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller efterfølgende behandlet, c) erklæringen om, at de operationer, specificeret under paragrafferne a) og b) er kendte, så langt som deres indhold angår de personer, som oplysningerne blev meddelt til eller distribueret til, medmindre denne bedrift er umuligt eller ville kræve brug af midler, der patentlig er ude af proportion, dette med al respekt til at den beskyttede har ret til at afmelde sig ved at sende en mail til webmaster@sanpellegrino.com.  
4. Den pågældende person har ret til at modsætte sig, helt eller delvist: a) af legitime grunde, behandlingen af hans/hendes personoplysninger, selvom de er relevante for det formål, hvortil de blev indsamlet, b) behandlingen af hans/hendes personlige data til det formål at sende ham/hende reklamemateriale eller til direkte salg, eller for at udføre markedsundersøgelser eller sende kommerciel kommunikation.